Kontakt

Michal Dobiaš
0908 080 081
michal@dobiasnrg.sk

Fakturačné a kontaktné údaje:
Ing. Michal Dobiaš, Hájske 70, 951 33 Hájske, Slovensko. IČO: 50 990 004, DIČ: 1084672347, neplatiteľ DPH. Mobil: +421 908 080 081, Email: michal@dobiasnrg.sk

Zapísaný v registri ŽRSR: 430-51409, Okresný úrad Šaľa. Bankové spojenie: 2949082603/1100 Tatra banka, IBAN SK 58 1100 0000 0029 4908 2603

E-shop Amway

 

Kontaktný formulár

[recaptcha]